Tandaan mo: Madali lang ang matematika!

Manood ng videos

About Ken Academy

Ako si Kenneth Fernando, at isa akong mag-aaral sa Raya School. Mahilig ako sa matematika, kaya nagtuturo ako ng iba’t ibang paksa sa matematika.

Ang misyon ko ay magturo ng matematika sa lahat ng bata, sa mas simple at biswal na paraan. Inaasam ko na sa pamamagitan ng Ken Academy, mas maiintindihan na nila ang mga konsepto ng matematika na ipinakita sa mga videos ko.

Sana maintindihan ninyo at mapakinabangan ninyo ang mga videos ko. Kung meron kayong hindi naiintindihan, puwede kayong kumonsulta sa akin.

Contact

Kung mayroon kayong mga katanungan/komento, maaari ninyong punan ang contact form sa ibaba.